05 d’octubre 2008

Ells Parlen #2

"Si estés a l'Iraq, em posaria a escoltar Black Lips
mentre disparo a gent".
Ian Saint Pe (Black Lips), a NME.